Samhällsansvar

Söderköpings Revisionsbyrås policy för sponsring och CSR.

Söderköpings Revisionsbyrå grundades 1977 och är sedan 2002 en del av Thorell Revision. Vi tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning, löneadministration samt skatte- och företagsrådgivning.

Samarbete med lokala idrottsklubbar

Söderköpings Revisionsbyrå värnar om det lokala idrottslivet och vill därför vara en aktiv samarbetspartner. Vi ser samarbetet med lokala idrottsföreningar som en naturlig del av vår totala marknadsföring, där sponsring är ett viktigt komplement till andra kommunikationskanaler, som exempelvis print, web och sociala medier. Som i all vår marknadsföring är det en självklarhet att även samarbetet med idrottsklubbar genererar affärsmässiga möjligheter och stärker vårt varumärke.

CSR — Corporate Social Responsibility

Utöver samarbete med idrottsklubbar i form av sponsring engagerar sig Söderköpings Revisionsbyrå även i andra projekt med ambitionen att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Ansökan om sponsring

Skicka din ansökan till soderkoping@thorell-revision.se.
Ansökan ska innehålla föreningens namn, kontaktperson, kontaktuppgifter och information om ert samarbetsförslag. Ni beskriver samarbetet utifrån exponering, associationsvärden och nätverk. Beslut om sponsring fattas av Söderköpings Revisionsbyrås ledningsgrupp och kan ej överklagas.

  • Exponering

    Vilka typer av exponeringsytor kommer Söderköpings Revisionsbyrå att få ta del av? Matchprogram, skyltar, digitalskärmar, tryck på matchtröjor osv.

  • Associationsvärden

    Hur stärker samarbetet Söderköpings Revisionsbyrå varumärke?

  • Nätverk

    Vilka typer av nätverk kommer Söderköpings Revisionsbyrå få ta del av? Vilka kundrelationer kan Söderköpings Revisionsbyrå skapa genom samarbetet?

Ansökan om CSR

Skicka din ansökan till soderkoping@thorell-revision.se.
Ansökan ska innehålla namn på ansvariga för projektet, dess målsättning, målgrupp, övergripande upplägg och uppgifter om hur resultatet av projektet kommer att redovisas. Beslut om CSR-engagemang fattas av Söderköpings Revisionsbyrås ledningsgrupp och kan ej överklagas.